Thanh chắn barrier hiệu quiko italy (sửa chữa tại thảo điền quận 2)

Thanh chắn barrier hiệu Quiko Italy ( sửa chữa tại Thảo Điền,

quận 2 )

Được design để tự động hóa và bảo vệ: đây là phương châm QUIKO

sử dụng để tạo ra các dãy sản phẩm . Kiểm soát  quản lý khu đô thị và

quản lý các bãi đậu xe một cách chặt chẽ hơn .

Thanh chắn barrier (Quiko Italy)

– Thanh chắn barrier QUIKO ICARUS

loạt hàng rào cửa mở rất thích hợp để sử dụng cả hai khu dân cư và chuyên sâu.

Có bốn phiên bản: hai 24V và hai 230V. QK-I30 và QK-I30B rào cản tự động có thể di

chuyển que của max.

chiều dài 3m với chuyển động tốc độ cao;Ngoài ra, QK I60 và QK-I60B hàng rào

cửa nhà khai thác có thể di chuyển que của max.

chiều dài 6m với chuyển động tốc độ bình thường.

– Các phiên bản điện áp thấp của rào chắn đường tự động có thể hoạt động trong

trường hợp,mất điện nhờ hệ thống pin dự phòng tùy chọn (QK-BPACK). 

Các vật liệu được sử dụng để sản xuất rào chắn tự động ,chẳng hạn như sắt cho thân

xe, nhôm và thép cho hộp số,

đảm bảo độ cứng và độ tin cậy của người vận hành cổng rào trong thời gian dài.Khả

năng tiếp cận bảng điều khiển dễ dàng được đảm bảo bởi một ngăn thực tế được đặt

trên đầu hàng rào.

– Dưới đây là cách hoạt động của thanh chắn barrier quiko italyđược lắp đặt và đưa vào chạy hoạt
động tại khu dân cư Thảo Điền quận 2

, bởi cty ( ADIG – ANH ĐỨC QUỐC TẾ )